FIFO

Z VatoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kolejka (ang. queue), FIFO, (ang. First In, First Out; pierwsze weszło, pierwsze wyszło) – jest to metoda wyceny zapasów i ich rozchodu, polegającą na księgowaniu rozchodu począwszy od tej jednostki towaru, która została przyjęta do magazynu najwcześniej. Jest też ogólną zasadą, zgodnie z którą towary najdłużej składowane w magazynie wydawane są w pierwszej kolejności.

Przeciwieństwem kolejki jest stos, bufor, LIFO (ang. Last In, First Out; ostatnie weszło, pierwsze wyszło).