Import z arkusza Excel lub Calc

Z VatoWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Import z arkusza kalkulacyjnego działa w Rejestry VAT oraz w Katalogu produktów i usług. Funkcjonalność importu umożliwia masowe zasilanie danymi Vatowca np. z programów do wystawiania faktur, w tym wielu programów on-line.

Przygotowany plik do importu musi spełniać następujące zasady:

  1. układ tabelaryczny, każdy dokument w jednym wierszu
  2. w pierwszym wierszu tytuły kolumn odpowiadające polom w bazie danych:
    a) najważniejsze kolumny: RV->NDK, RV->ZRV, DK->NIP
    b) pozostałe analogicznie: RV->DATA, RV->NETTO, RV->VAT, RVV->SV, ...
  3. import rozpoczyna się od 3 wiersza arkusza. Drugi wiersz jest ignorowany, można go wykorzystać np. na opis pól
Importować można jedynie faktury z jedną stawką VAT[1], jedną pozycją.
Terminale

Import można wykonać w menu Dokumenty->Rejestry VAT->Import Po imporcie należy uruchomić Sumowanie, wówczas program uzupełni te dane, które może.

Import odbywa się z wykorzystaniem mechanizmu OLE, konieczne jest więc określenie rodzaju zainstalowanego pakietu biurowego w System/Terminale kolumna OLE.

Do wyboru mamy :

  • OO - OpenOffice
  • MS - MS Office.


Częstą przyczyną dublowania kontrahentów w Vatowcu podczas importu jest błędny format pola NIP w Excelu. Pole to musi być polem tekstowym.

Przykładowe pola

Pobierz przykładowy plik: ImpRVS.xls

Pole Opis
RV->ZRV
RV->DATA Data rejestru VAT
RV->RD Rodzaj dokumentu
RV->NDK Numer dokumentu księgowego
RV->PRZEDMIOT Opis transakcji
RVV->NETTO Kwota netto
RVV->VAT Kwota VAT
RV->D_SP Data sprzedązy
RVV->SV Stawka VAT
DK->NAZWA_SKR Skrót kontrahenta
DK->NAZWA Pełna nazwa kontrahenta
DK->NIP NIP kontrahenta
DK->KOD Kod pocztowy kontrahenta
DK->MIASTO Miasto kontrahenta
DK->ULICA Ulica kontrahenta
DK->NR_DOM
DK->NR_LOK
DK->KRAJ
DK->KK
RVJ->KOD Oznaczenie dokumentu na potrzeby JPK. Można stosować wiele oznaczeń, które rozdzielamy przecinkiem (GTU_01, TP, MPP)

Przypisy

  1. Fakturę z kilkoma stawkami można zaimportować w ten sposób, że w pliku będzie kwota netto i kwota VAT dla jednej stawki VAT, a pozostałe trzeba będzie uzupełnić ręcznie.